E-post

-

Epost är kul. För att kontakta mig kan du skicka ett el-brev. Om du har min gamla epostadress (@home.se) så byt ut den med nedanstående adress.

(observera: se till att plocka bort de tre X'en innan du skickar ditt brev. Jag lade till dem för att inte sökmotorer ska plocka upp den och spida den beryktade skräpposten)


mail@drkrupp.se.XXX
(utan XXX)